తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Saturday, January 12, 2013

దిగాలుగా,వట్టిపోయిన జనులతో నిండిన దేశం కాదు, ఇనుపకండలు ఉక్కునరాలతో ఉత్సాహం పరవళ్ళు త్రొక్కే జనులతో కూడిన భారతదేశం నాకు కావాలి.

ఇంతటి గంభీర గర్జన చేసిన వారు ఎవరు? ఇంకెవరు, భారతీయ యువత యొక్క ఆరాధ్య దైవం స్వామి వివేకానంద! ఈ పేరు వినగానే పరవళ్ళు త్రొక్కే ఉత్సాహం కలగని వారు ఉండరంటే అతిశయోక్తి ఎంత మాత్రం కాదు. అంతగా ఉత్సాహం కల్గించే పేరు ఇది.

వివేకానందుల భౌతికదేహం పుట్టినరోజు నేడు. భారతదేశం ఈ రోజుని జాతీయ యువదినోత్సవంగా ప్రకటించింది. భౌతికదేహం పుడుతుంది మరియు చస్తుంది. కాని ఆ దేహం మాధ్యమంగా తరతరాలకు తరగని ఉత్సాహజలనిధిని ఇచ్చి వెళ్ళారు వివేకానందుడు. ఆయనే స్వయంగా అన్నట్లు తన సందేశం 1000 సంవత్సరాల వరకు జనుల హృదయాలను మేల్కొలుపుతూనే ఉంటుంది. 1000 ఏం ఖర్మ, 10000 ఏళ్ళు ఐనా మేల్కొల్పుతూనే ఉంటుంది.
భారతజాతి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచవీధులలో సగర్వంగా తలెత్తుకొనేలా చేసిన ధీరుడు స్వామి వివేకానంద. వివేకానందులు బ్రతికి ఉన్న రోజులలో మధుమేహం, నిద్రలేమి లాంటి సుమారు 31 ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడేవారని అంటారు. అటువంటి పరిస్థితులలో కూడా దేశం కోసమే జీవితంలోని ప్రతిక్షణం తపించి పోయిన మహనీయుడు స్వామి. చుట్టూ హంసతూలికాతల్పాలున్నా వాటిపై నిద్రపోకుండా భారతీయ నిరుపేదల జీవితాన్ని గురించి తలచుకొని కటికనేలపై పొర్లుతూ తలగడలు తడిసిపోయేలా కన్నీళ్ళు కార్చిన స్వామికి మనం ఏం ఇచ్చి ఋణం తీర్చుకోగలం?

వారి బోధనలను, వారి సందేశాన్ని అనుసరించి "జీవసేవే దైవసేవ" అను ఆదర్శాన్ని అనుసరించడమే వారికి మనం కొంతలోకొంతైనా తీరుచుకోగల ఋణం.

సత్యం,పవిత్రత,నిస్వార్థత ఈ మూడూ కలిగి ఉన్న వారి వెంట్రుకనైనా ఈ లోకం కదిలింపజాలదు.వీటన్నిటిని మించినది ప్రేమ. వీటిని కల్గిఉన్నవారి విజయాన్ని ఏ శక్తీ ఆపలేదు.
- స్వామి వివేకానంద

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు