తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Friday, March 22, 2013

ఈ ఏడు మరియు మూడు తలల పామును చూసి మీ జన్మ ధన్యం చేసుకున్నారా?

ఈ మధ్య ఇంటర్నెట్ లో ప్రచారం అవుతున్న విషయం. ముఖ్యం గా facebook లో.

తిరుమలకు వెళ్ళే దారిలో తుంబురు కోన దగ్గర శివాలయానికి సమీపం లో 
7 తలల సర్పము కనిపించింది ....దీనితో అందరు కలియుగ దైవం వేంకటేశ్వరుడు కనిపించాడని....
ఆ దారి లో వెళ్ళే భక్తులంత చూశారు .కానీ అర నిముషం కనపడి మాయమైపోయింది .......

దీన్ని చూసి షేర్ చేసిన వారి జన్మ ధన్యం అవుతుంది ....అని పూజారులు , TTD పండితులు చెప్పారు.

అలాగే మూడు తలల సర్పము కనిపించిందని మరో రాష్ట్రపు పూజారులు చెప్పారు.

అలాగే ఒక తల సర్పము కనిపించిందని ఇంకో రాష్ట్రపు పూజారులు చెప్పారు.
మీరు కూడా ఈ చిత్రాలు చూసి జన్మ ధన్యం చేసుకోండి.

Friday, March 1, 2013

అయ్యో నా పుట్టినరోజు క్యాలెండరులో కనిపించడం లేదెందుకని?

అయ్యో నా పుట్టినరోజు క్యాలెండరులో కనపడ్డం లేదు. 
ఏం ఫరవాలేదు, ఫిబ్రవరి 29 రాకున్నా దాని బదులు మార్చ్ 1 వచ్చింది. 
కాబట్టి ఈరోజే నా పుట్టినరోజు.

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు