తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Monday, February 29, 2016

ఈ రోజుకి నా వయసు 9 పుట్టినరోజులు...ఎలా ?

ఈ రోజుకి నా వయసు 9 పుట్టినరోజులు...
సమాధానం చెప్పండి..

Friday, February 19, 2016

251 రుపాయలకు ఫోనా ? మనం గొర్రెలమవుతున్నామా ?


ఆఫ్ట్రాల్ ఫోన్ పౌచ్ కొనడానికి కనీసం అన్నా 80 నుండి 200 రుపాయల వరకు, ఫ్లిప్ కవర్ ఐథే 200  నుండి 1000 రూపాయల వరకు అవుతుంది...
అలాంటిది ఫోన్ 251 రూపాయలంటే ?
టచ్ స్క్రీన్ తయారు చేయడానికే 1000 రూపాయల నుండి నుండి మొదలవుతాయి...

అసలు ఇది ఎంతదాకా వెళుతుందో చూడాలి...

మనము మూకుమ్మడిగా గొర్రెలవుతున్నామనుకొంటున్నాను..

Saturday, February 13, 2016

అమ్మా! సరస్వతి మాతా మమ్మల్ని క్షమించు..క్రింది భావాన్ని పూరించండి.

మేము "భారతీ"యులం, పేరులో మాత్రమే సరస్వతీస్వరూపులం..
మిగతా అంతా .... ?                                                                                                                   

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు