తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Friday, January 21, 2011

20-02-2011: బ్రహ్మచారి జీవితం నుండి సంసార జీవితంలోనికి అడుగు


లేవండి,మేల్కొనండి....
బ్లాగుతో మీఅందరికీ సుపరిచితుడైన సురేష్ బాబు పెళ్ళికొడుకు కాబోతున్నాడు.

నా పెళ్లి ఫిబ్రవరి 20 తేదీన గుత్తికి చెందిన రాజేశ్వరి అనుఅమ్మాయితో గుత్తిలో జరుగులాగున పెద్దలు నిశ్చయించారు.

గత డిసెంబర్ 26 తేదీన నిశ్చితార్థం జరిగింది.

బ్లాగర్లందరూ
ఆశీర్వదించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను.

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు