తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Friday, February 1, 2013

సచిన్‌టెండూల్కర్‌లా భుజాలు ఎగురవేస్తామంటే సరిపోదు....ఆయనలా...?

ఈ మధ్య గమనించిన పోకడ ఏమిటంటే ఒక ఫలానా మహాత్ముడు లేక గొప్పవాడు ఇలా బట్టలు కట్టుకొనేవాడు, మాట్లాడేప్పుడు ఇలా తల ఎగురవేసేవాడు అంటే మనం కూడా వారిలానే అనుకరిచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము, వారి హావభావాలను కూడా అనుకరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము.

ఉదాహరణకు గాంధీగారు కొళ్ళాయి గుడ్డ కట్టుకొన్నాడని మనం కూడా అలానే ఉండగలమా? భగవాన్ రమణుల వారు గోచీ గుడ్డ ఒక్కటే పెట్టుకొనే వారని మనం పెట్టుకొంటామా? యోగి వేమన నగ్నంగా ఉండేవాడని మనం కూడా బట్టలు విప్పేసి తిరగగలమా? భగవాన్ రమణులు తన పాదం తప్పుచేసిందని తేనెటీగలు కుడుతున్నా అవి పూర్తిగా కరిచి వెళ్ళిపొయేవరకు తన పాదం కదపలేదు. మనమూ అలానే చేస్తే మన గతి ఏమిటి?

బయటకు కనిపించే వాటిని అనుకరిస్తూ కావలసిన దానిని పట్టించుకోకపోవడం ఎవరికి లాభం? ప్రపంచమంతా భగవంతుడే అని ఊరకే విని ఆ జ్ఞానం నిజంగా లేనివాడు పులి కూడా భగవంతుడే అని పులి ముందు నిల్చోగలడా? బయటకు అంతా దైవమే అంటూ కాలికి ఒక ముల్లు కుచ్చుకొన్న మరుక్షణం "అబ్బా నొప్పి!" అని ఎందుకు అంటున్నారు? అంటే అతడు మాట్లాడే మాట ఒకటి, లోపల ఉంచుకొన్నది ఒకటి.

అబ్దుల్‌కలాం గారి తలకట్టు(Hair style) ను, సచిన్ టెండూల్కర్ భుజాలు ఎగురవేయడాన్ని అనుకరిస్తాము, కాని వారికి తమ పనిపట్ల ఉన్న అంకితభావం, దేశం పట్ల గల ప్రేమను అలవరచుకోవడానికి ప్రయత్నించము.వారు నడిచిన మార్గం, వారు ఆచరించి చూపిన విధానాలు మనం ఆచరిద్దాం. ఒకవేళ మనం కూడా ఆ స్థాయికి ఎదిగితే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలో, మన బట్టలు ఎలా వేసుకోవాలో, ఎలా తలదువ్వుకోవాలో మనకే అర్థం అవుతుంది. సరే వారి వేషభాషలు బాగుంటే అనుకరించడానికి అభ్యంతరం లేదు. కాని అలా అనుకరించి మనం వారే అయినట్లు భావించడం(feel అవడం) మనలను మనం మోసం చేసుకోవడమే. అంతేకాని గుడ్డిగా వారిని అనుసరిస్తే మనకు ప్రయోజనం ఏమిటి?

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు