తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Monday, July 24, 2017

ధ్యానం చేసి భక్తులను ఆశీర్వదించిన కోతి

 ఈ మధ్య ఒక కోతి ఒక గుడిలో దేవుడి ముందు 10 నిమిషాలు ధ్యానం చేసి తర్వాత భక్తులను ఆశీర్వదించింది.

మన ఆర్డినరి ముఖాలకు మహాత్ముల ముఖాలకు ఉన్న తేడా

Wednesday, July 19, 2017

బుధ గ్రహంపైన సూర్యుడు ఎలా అస్తమిస్తాడు.

మొదట మునిగిపోయి మళ్ళీ అక్కడ బుధ గ్రహం పై వంపు వలన పైకి వచ్చినట్లు కనిపించి మళ్ళీ అస్తమిస్తాడు.

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు