తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Monday, January 7, 2008

ఉపనిషత్తుల పిలుపు:

చాలామంది వేదాంతము లేక ఉపనిషత్తుల విషయము వస్తేచాలు అమ్మో మనకు ఇవి పట్టవు ఎందుకులే అనుకుంటారు.కాని ఉపనిషత్తులనేవి విజ్ఞాన గనులన్నవి నిజము.ఉపనిషత్తులు మనకు భోదించేది " అభీః అభీః " అని.అంటే ధైర్యము గా ఉండాలని.ఎట్టి పరిస్థితులలోనూ ధైర్యమును కోల్పోకూడదని. వీటిని చదవి మననము చేయడము వలన మనిషి కి ప్రపంచము యొక్క అసలు స్వరూపము తెలిసి దేనికీ భయపడని మనస్తత్వము ఏర్పడుతుంది. ఏ కొత్త విషయానికీ భయపడనవసరము లేదని తెలుస్తుంది.మనిషి తన జీవితాన్ని ఎంత అర్థవంతంగా జీవించవచ్చో అర్థము అవుతుంది.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు