తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Friday, July 5, 2013

మౌస్ సృష్టికర్త డగ్లస్ ఎంగల్ బార్ట్ (Douglas Engelbart)ఆత్మశాంతికై ప్రార్థిద్దాము.

కంప్యూటర్ అంటే తెలిసిన ప్రత ఒక్కరికీ "మౌస్(mouse)" గురించి తెలియకపోవడం అంటూ ఉండదు.
ఇప్పుడంటె లాప్‌టాప్ లు వచ్చి మౌస్ ఉపయోగం తగ్గింది కానీ ఆ మాటకొస్తే లాప్‌టాప్ కు కూడా మౌస్ తగిలించుకొని పనిచేసేవాళ్ళే ఎక్కువగా కనిపిస్తారు. 
అసలు మౌసే లేకపోతే కంప్యూటర్ వినియోగం అత్యంత కష్టంగా ఉండేది అనడం అతిశయోక్తి కాదు. 

అలాంటి మౌస్ సృష్టికర్త ఐన "డగ్లస్ ఎంగల్ బార్ట్ ((January 30, 1925 – July 2, 2013))" గారు జులై 2వ తేదీన మరణించారు.

అంతేకాక కంప్యూటర్ కు సంబంధించిన hyper Text, GUI(Graphical User Interface) యొక్క ఆవిష్కరణలలో వీరి పాత్ర ఉంది. 


వారి ఆత్మశాంతికి భగవంతున్ని ప్రార్థిస్తూ ఇంకా ఇటువంటి శాస్త్రవేత్తలను ప్రపంచానికి ఎంతోమందిని ప్రసాదించాలని భగవంతుని వేడుకుందాము.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు