తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Tuesday, September 24, 2013

ఈశావాస్య ఉపనిషత్తు pdf కావలిస్తే download చేసుకోగలరు.

నా "ఉపనిషత్తులు - మన మహోన్నత విజ్ఞానము" బ్లాగులో వ్రాసిన "ఈశావాస్య ఉపనిషత్తు" pdf  కావలిస్తే download చేసుకోగలరు.

link: ఈశావాస్య ఉపనిషత్తు(Ishavasya upanishat)


4 comments:

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు