తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Wednesday, January 29, 2014

చిన్న పాత్ర ధరించిన ఈ వ్యక్తిని గుర్తుపట్టగలరా?

ఈ ఫోటో "నిన్నే ఇష్టపడ్డాను" చిత్రంలోనిది. ఈ చిత్రం లోని వ్యక్తి ఎవరో గుర్తు పట్టగలరా?


4 comments:

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు