తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Tuesday, October 30, 2007

తెలుగు భాషకు మన ప్రభుత్వము ఇస్తున్న ఆదరణ ఏమిటి?

ఈ మధ్య నేను గమనించిన విషయము ఒకటి చెపుతున్నాను. మన RTC బస్సుల పైన ముఖ్యము గా అంతర రాష్ట్ర బస్సు ల పైన తెలుగు పేరులు తీసివేసి అంతా ఆంగ్లము లోనికి మార్చివేసారు.ఇలాగైతే మన సంస్కృతి ఇతర రాష్ట్రాల వారికి ఎలా తెలుస్తంది. గరుడ బస్సుల పైన ఒక వైపు గరుడ అని తెలుగు లో రాయవచ్చు కదా? తెలుగు, ఆంగ్లము రెండూ రాయవచ్చు కదా?

No comments:

Post a Comment

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు