తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Tuesday, October 30, 2007

మీకు గనుక రెండు gmail అకౌంట్స్ ఉండి ఒక మెయిల్ కు వచ్చిన మెయిల్లు మీ ఇంకో మెయిల్ అకౌంట్ కు కూడా రావాలంటే ఏమి చెయ్యాలి?

మీకు గనుక gmail అకౌంట్స్ ఉండి ఒక మెయిల్ కు వచ్చిన మెయిల్లు మీ ఇంకో మెయిల్ అకౌంట్ కు కూడా రావాలంటే లాగిన్ అయిన తర్వాత సెట్టంగ్స్ లోనికి వెళ్ళి అందులోని Forwarding and POP టాబ్ క్లిక్ చేయండి.అందులో Forwarding Forward a copy of incoming mail to ఆప్షన్ లో మీ రెండవ మెయిల్ అడ్డ్రస్ టైప్ చేయండి.తర్వాత రెండవ ఆప్షన్ ఐన POP Download లోనికి వచ్చి Enable POP only for mail that arrives from now on ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి సేవ్ సెట్టింగ్స్ క్లిక్ చెయండి.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు