తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Sunday, January 25, 2009

ఆచరణ లేని ఆలోచనలేల?( తెలుగు భాష)

తెలుగు భాష పరిస్థితి గురించి అర్థం చేసుకొన్నవారికి గాని లేక కనీసం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించే వారికి గాని ఒక్క సంగతి చెబుతాను.కేవలం అర్థం చేసుకొన్నందువల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? మనం అర్థం చేసుకొన్నామనే దానికి ఋజువు ఏమిటి?మనం ఊరికే పలికేమాటల్లో ప్రతిజ్ఞా వాక్యాలు పలికినంత మాత్రాన ,దానిలో మనకు ఎంతో నమ్మకం ఉన్నదని చెప్పినంతమాత్రాన మనలను ఎవరు నమ్ముతారు? మనం చేసే పని మన ఆచరణానికి,భావాలకు నిదర్శనం. మనం అనుకొన్నదాన్ని,విశ్వసించినదాన్ని ఆచరణలో పెడదాం. అప్పుడు లోకం మనలను గుర్తిస్తుంది. మన భావాలు హృదయపూర్వకముగా వచ్చాయో లేదో మన చేతలు ఋజువు చేస్తాయి.మన చేతలు మన భావాల ఫలితాలే కదా! అప్పుడే లోకం మనలను అంగీకరించి అర్థం చేసుకొంటుంది.

No comments:

Post a Comment

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు