తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Wednesday, July 30, 2008

స్త్రీ అనగా

స్త్రీ అను పదం మూడు అక్షరాలను కలిగిఉంది.అవి స,త,ర.

స - సత్వగుణం - పిల్లలను ప్రేమతో పెంచడం,భర్తను అత్తమామలను,ఇంటికి వచ్చిన అతిథులను గౌరవించడం
త - తమోగుణం - పిల్లలను తీర్చిదిద్దడంలో వారిని దండించడం
ర - రజోగుణం - పిల్లలను కనడం

No comments:

Post a Comment

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు