తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Tuesday, July 29, 2008

బ్రహ్మజ్ఞాని లక్షణాలు

ఆదిశంకరాచార్యుని "వివేకచూడామణి" ప్రకారం బ్రహ్మజ్ఞాని నాలుగు లక్షణాలు కలిగిఉంటాడు.

అవి బాలక,జడ,పిశాచ మరియు ఉన్మత్త లక్షణాలు.

1.మనస్తత్వంలో స్త్రీ,పురుష భేధాలు లేక బాలక అవస్థ కలిగిఉండడం
2.బ్రహ్మనిష్ఠ(సమాధి స్థితి) లో ఉన్నప్పుడు జడుడిలా ఏమీ పట్టించుకోకుండాఉండడం
3.పగలురాత్రి అనే తేడా ఏమీలెకుండా,ఏమాత్రం భయం లేకుండా ఇష్టం వచ్చిన విధంగా సంచరించునప్పుడు పిశాచంలా (అంటే శుచిశుభ్రత అనేవి పట్టించుకోకుండా తిరగడం)
4.తమ బ్రహ్మనిష్ఠ కు భంగం కలుగకుండా ఇతరుల పట్ల ఉన్మత్తునిలా (పిచ్చివాడిలా) ఉండడం,కానీ వీరు ఎవరికీ ఎటువంటి హానీ కలిగించరు

1 comment:

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు