తెలుగ దేలయన్న దేశంబు తెలుగేను తెలుగు వల్లభుండ తెలుగొకండ ఎల్లవారు వినగ ఎరుగవే బాసాడి దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స

Wednesday, July 28, 2010

వేదాల ముందు,వెనుకలను నిర్ణయించడానికి నేటి పరిశోధకుల ప్రామాణికత్వం ఏంటి?

నేటికాలపు పరిశోధకుల దృష్టిలో ఋగ్వేదం పురాతనమైనది. తర్వాత యజుర్వేదం,సామవేదం, అధర్వణవేదం వచ్చాయి. అందరూ దీనినే నమ్ముతున్నారు.

ఈ పరిశోధకులు దేనిని ప్రామాణికంగా తీస్కొని ఇలా వర్గీకరించారో తెలియడం లేదు.

ఇలా ఎందుకంటున్నానంటే అసలు ఋగ్వేదంలోనే యజుర్వేదానికీ, సామవేదానికీ సంబంధించిన సమాచారం ఉంది.
అందుకే వేదాల ముందు,వెనుకల సందేహం వచ్చింది.

మనలో పురుషసూక్తము చాలామందికి తెలుసు. ఋగ్వేదం 10వ మండలంలోని పురుషసూక్తములోని 10 వ శ్లోకం చూడండి.

తస్మాద్యజ్ఞాత్-సర్వహుతః | ఋచః సామాని జజ్ఞిరే |
చందాగ్ంసి జజ్ఞిరే తస్మాత్ | యజుస్తస్మాద జాయత ||


అర్థం:

ఈ సర్వహుత యజ్ఞం నుండి ఋగ్వేద మంత్రాలు పుట్టాయి,సామవేద మంత్రాలు పుట్టాయి.ఛందస్సు పుట్టింది,యజుర్వేదం పుట్టింది.


మరి ఋగ్వేదం తర్వాత పూర్తైన తర్వాత యజుర్వేదం,సామవేదాలు వచ్చాయనాలా? లేక ఋగ్వేదం రచిస్తుండగానే యజుర్,సామవేదాలు సమాంతరంగా(parallel) గా రచించారనాలా? లేక అన్నీ ఒకేసారి ఉన్నాయనాలా లేక పుట్టాయనాలా? కాని ఎవరూ ఇలా అనలేదు. అందరూ అనేదేమంటే మొదట చెప్పినట్లుగా ఋగ్వేదం మొదట తర్వాత యజుర్వేదం, సామవేదం మొదలగునవి.


కాని పై శ్లోకం వలన
ఋగ్వేదం మొదట తర్వాత యజుర్వేదం, సామవేదం అనే భావన ఎలా నిలబడగలదు?


ఇంకా ఇలాంటి ప్రస్తావనలు కల శ్లోకాలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో నేనింకా చూడలేదు కాని పై శ్లోకం నాకు కనిపించింది.

4 comments:

 1. as you said Rigveda it self mentions about the origin in Purusha Sukta.

  there are many conflicting and different references to the origin of vedas in various texts.

  Sama and yazur vedas do not have any mention of the origin of vedas.

  Atharva Veda has many explanations:
  1. Vedas originated from Indra at the same time.
  2. Skamba from whom they cut off the rick verses, from whom they scrapped off the yajush, of whom the saman verses are the hairs and the verses of Atharvan and Angiras the mouth.

  That's about the reference to the origin of Vedas in vedas themselves. next comes the Brahmanas.

  As per Satpatha brahmana --> Vedas were created by prajapati (the supreme god) before creating any thing else. There are multiple variants of this theory in this bramahana.

  As per aitteriya brahmana --> There are 3 theories. 1. Prajapati created Vedas 2. Vach (the supreme mother godess created them) 3. Vedas sprang from the beard of prajapati

  Next comes the upanishads...

  Chandogyopanishad --> almost concurs with satapaha brahmana. Rig veda from Agni, yajur from Vayu and Sama from Sun.

  Brahdaranyaka Upanishad --. has two explanations. 1. All the scared texts like vedas, itihasa, puranas, upanishads came out of the breath of the supreme god just as the smoke comes out in different hues from burning a moist wood. 2. the vedas are speech (Rig), mind (yajur) and breath (Sama) of Prajapati

  Then comes Smritis. Manu smriti has 2 theories. 1. Created by Brahma 2. Concurs with the theory of prajapati

  Then comes Puranas. Vishnu Purana offers an explanation in which the 4 vedas came out of the four faces of brahma.

  There are so many theories and alternatives. Simple thing that can be understood clearly is, each one of them are trying their own theories with the available facts and their ingenuity.
  The best and more relaiable way is to look from the historic angle and see what is the life style, tools and animals being refered in each one of them and then deduce their chronological order.

  ReplyDelete
 2. hmmmm.......vedam mottam oke rasi ga vundedi,danni vedavyasudu 4 bhagalu chesi tana naluguru sisyula dwara lokaniki panchadu.

  ReplyDelete
 3. idi sree krishuni kalam lone jarigindi adee krusnuni aajnamerake ani bhaagavatham ninchi telsthondi

  ReplyDelete
 4. నిజనికి వెదాలకు సంభందించిన జ్ఞానం అందుబాటు లొకి తెచ్చింది మాక్స్ ముల్లర్ " బైబిల్ పత నిబందనలలో " చెప్పిన సృస్టి ఆవిర్భావ కాలం నుంచి కకి లెక్కలు కట్టి చెప్పాడు వేదకాలం

  ReplyDelete

Featured Post

వేశ్యల చేత మహాత్ముడు, దేవదూత అనిపించుకొన్న ఓ మహానుభావా! నీకు వందనం

ఒకసారి ఒక వ్యక్తి తన సహచరులతో కలిసి ఈజిప్టులో తిరుగుతూ పొరపాటున ఒక వేశ్యావాటికలోకి ప్రవేశించాడు. స్వతహాగా ఈ వ్యక్తి చాలా అందగాడు, మంచి స్...

Print Friendly and PDF

నా బ్లాగును ఇష్టపడేవారు